Opkomen voor iedereen die afhankelijk is van zorg in Den Bosch en ervoor te zorgen dat er volledig voldaan wordt aan hun zorgbehoefte.

Dit wil de BVP o.a. bereiken door:

 • Tegengaan van eenzaamheid en activiteiten stimuleren voor iedereen, dus jongeren en ouderen om deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Dat doen we al middels de oprichting van het Bosch Ouderen Fonds.
 • Handhaven en indien noodzakelijk of gewenst uitbreiden van “goede” zorg voor iedereen. Sowieso als de persoon in kwestie er recht op heeft, maar er zelf niet om de zorg durft te vragen.
 • Zorg voor ouderen moet er te allen tijde zijn en mag nooit afhankelijk zijn van de hoogte van het bedrag in hun portemonnee.
 • Het voorkomen van het sluiten van verzorgings- en verpleegtehuizen.
 • Inzetten van goede en gekwalificeerde hulp. Bijvoorbeeld gezinshulp en mantelzorg. Vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden inzetten voor huishoudelijke taken e.d.
 • Erkende mantelzorgers vrij stellen van sollicitatieplicht, de Participatiewet of verplicht vrijwilligerswerk.
 • Gratis openbaar vervoer voor erkende mantelzorgers.
 • Ouderen wegwijs maken in de digitale wereld van internet, telebankieren, en e-mailen via ICT-projecten in samenwerking met scholen, vrijwilligers en jongeren.
 • Garanderen van woon- en andere WMO-voorzieningen, zowel thuis als in zorgtehuizen op basis van het loslaten van de budgettaire neutraliteit.
 • Ouderen nooit en te nimmer scheiden bij plaatsing in verzorgingstehuis, tenzij het niet anders kan.
 • Kwaliteit van keukentafelgesprekken (Participatiewet) garanderen en monitoren.
 • Sociale voorzieningen behouden en indien nodig uitbreiden.
 • Naast een Bosch Ouderenfonds een meldpunt eenzaamheid opzetten.

ARMOEDEBESTRIJDING

Armoede vindt overal plaats en binnen iedere doelgroep en vooral bij kinderen.

Of je nu werkloos bent, een oudere met een te klein pensioen bent of een zelfstandig ondernemer, bij iedereen kan het water aan de lippen komen te staan. Een druppeltje teveel en je verdrinkt.

Dit wil de BVP o.a. bereiken door:

 • Afschaffen van de hondenbelasting.
 • Extra huurverlaging voor de sociale sector en ondersteuning voor hen die hun huur niet meer kunnen betalen.
 • Financiële ondersteuning bieden bij persoonlijke noodgevallen of incidenten.
 • Premie aanvullende ziektekosten vanuit de bijzondere bijstand vergoeden, ook voor zelfstandigen die in de armoede terecht zijn gekomen.
 • Noodopvang uitbreiden voor individuen en families die door overmacht uit huis gezet zijn. Sociaal gezien kan in deze gevallen een gezin niet ondergebracht worden bij het Inloopschip.
 • Zoeken naar (anonieme) hulp van welgestelde personen die een gezin voorzien van sociale, algemene en of dringende hulp. (bijvoorbeeld het gehele gezin een jaar laten sporten, studeren, kleding tegemoetkoming etc).
 • Goede voorlichting geven over bestaande voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken via diverse media, instellingen e.a.
 • Creëren van voorzorgsmaatregelen waardoor mensen niet zo snel in de schulden terecht komen, door het geven van preventieve trainingen, cursussen en voorlichting. Dit in samenwerking met de Kredietbank Den Bosch.
 • Het oprichten van de Stadsbank van Lening. Hier kunnen behoevende microkredieten krijgen door duurzame spullen te verpanden tegen een zeer laag rentetarief. In Amsterdam en Den Haag is dit al honderden jaren succes vol, Den Bosch had er vroeger ook een in de Schilderstraat.
 • Vervoermiddel/service voor mensen die recht hebben op de voedselbank maar geen enkele manier hebben om het voedselpakket op te halen.
 • Het Bosch Ouderen Fonds (BOF) dat door de BVP is opgericht verder uitbouwen. Het fonds voorziet in leuke en gezellige avonden voor eenzame en onbemiddelde ouderen. Voor hen organiseren we al jaren onder andere kerstavonden.