Het is heerlijk om in Den Bosch te wonen. Tenminste als je een dak of passend dak boven je hoofd hebt. Zoveel mensen zoveel wensen. In onze ogen staat prioriteit van wonen voorop. Het is van belang, ook al is de gemeente geen verhuurmakelaar of woningbedrijf, dat we de wachttijden van de woningmarkt weten terug te dringen. We moeten de krappe woningmarkt uitbreiden. De BVP wil een groot aantal sociale huurwoningen en studentenwoningen bouwen!

Ook de woonomgeving is van groot belang. Leven tussen grauwe gebouwen maakt depressief. Leven in een mooie wijk die schoon is en veel groen heeft, daar staat de BVP voor! Het betekent voor ons echter niet dat we niet gaan bouwen buiten de stads en dorpskernen. We bouwen daar waar kan omdat woningen nodig zijn.
Het woongenot is ook een groot aandachtspunt voor de BVP. Je veilig en lekker voelen in je straat of wijk is voor ons van zeer groot belang. Overlastgevers zijn onacceptabel!

Dit wil de BVP o.a. bereiken door:

  • Meer noodwoningen voor spoedzoekers bouwen op locaties die dat toestaan. Onder spoedzoeker verstaan we gezinnen of individuen die dakloos dreigen te worden om uiteenlopende redenen. (Bijvoorbeeld; het niet meer kunnen betalen van de hypotheek)
  • Het nog meer ombouwen van leegstaande kantoren naar woningen.
  • Stadswijken aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen.
  • Meer sociale huurwoningen bouwen voor starters, doorstromers en studenten.
  • Woon-aso’s waar de hele buurt last van heeft moeten aangepakt worden. De leefbaarheid in je straat of buurt moet optimaal zijn. Aso’s die zich niet kunnen aanpassen of gedragen dienen te worden uitgezet.
  • Meer sociale huur- en studentenwoningen bouwen.
  • Woningen duurzaam bouwen.
  • Gebieden voor woningbouw aanwijzen buiten de stads- of dorpsgrenzen.
  • Verwijderen van schotelantennes