Werken is niet alleen om geld te verdienen. Met werken creëer je ook sociale contacten. Je telt mee in de maatschappij. Het valt niet altijd mee om de geschikte baan te vinden. Het kan zijn dat deze er gewoonweg niet is, of dat je last hebt van arbeidsdiscriminatie. Dit kan komen door je achternaam, je geaardheid of je leeftijd. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het vinden van de juiste baan, maar wij vinden dat je daar alle hulp bij moet kunnen krijgen. Daar zet de BVP op in.

Dit wil de BVP o.a. bereiken door:

  • Meer actievere acquisitie te voeren voor bedrijven die zich binnen onze gemeente willen en kunnen vestigen.
  • Eerst goed zoeken in onze eigen kaartenbakken met werklozen, in plaats van Polen, Roemenen, Bulgaren of andere Oostblokkers werk of opdrachten te gunnen
  • Een soepeler vestigingsklimaat creëren voor nieuwe ondernemers.
  • Ruimere mogelijkheden bieden voor werklozen om een opleiding of cursus te volgen, met of zonder baangarantie.
  • Kansloze werklozen omscholen voor beroepen waar een schreeuwend tekort aan is.
  • Ruimere financiële mogelijkheden en tegemoetkomingen voor werklozen om een eigen onderneming te starten.
  • Zorgen voor een financieel vangnet om bij falen in het werk- of arbeidsproces eenvoudiger terug te vallen op een (tijdelijke) uitkering.
  • Een werkloze belonen in plaats van te straffen met verplichte nietszeggende cursusjes, en een te zware sollicitatieplicht op te leggen.
  • Relatie tussen werkconsulent en cliënt optimaliseren. Het komt regelmatig voor dat er niet op één lijn gedacht wordt. Dat geeft frustratie.
  • Discriminatie (afkomst, geaardheid, geloof, leeftijd) op de arbeidsmarkt aanpakken. Dit bereiken we niet door anoniem solliciteren. Daar waar een leeftijd ondergeschikt is dient elke sollicitant een gelijke kans te krijgen.

BLOCKCHAIN, TOEKOMST EN BANEN

Blockchain is de onderliggende technologie voor o.a. de toepassing van crypto munten zoals bitcoin, etherum e.d. en neemt een sterke vlucht naar voren.

Blockchain, de aanjager voor product- en marktinnovatie van bijna alle soorten industrieën, overheid, service verlenende organisaties en coöperaties wordt ingezet om waarde overdracht tegen minimale transactie kosten te realiseren en het vertrouwen in de waarde ketens te borgen.

Wat zou het mooi zijn als we ons huis kunnen verkopen en contracten kunnen afsluiten zonder dat daar een reeks tussenhandel aan personen aan te pas komt.

Blockchain wordt ook wel Internet 2.0 genoemd en moet de aanjager worden in onze regio om ICT startups, Business Management bedrijven en technische bedrijven te helpen om exponentieel te groeien in de regio Den Bosch.

De Bossche Volkspartij wil de “hoe” vraag beantwoorden door banen te creëren in de regio en beleid hierop aan te passen (wat is nog).

Scholing, kennis verdelen, millenials begeleiden door de juiste kaders en context te scheppen is hierin van belang.

Banen willen is één ding maar hoe dit te realiseren? Middels een uitgekiend programma van de Bossche Volkspartij hebben wij visie hoe we deze kennis in banen en beleid kunnen ondersteunen.