Het gevoel en de beleving van veiligheid is voor iedereen verschillend. De een denkt bij veiligheid welke risico’ s kan ik lopen en de ander denkt bijvoorbeeld wat is de kans om mogelijk slachtoffer te worden. Het is sowieso belangrijk om fijn en zorgeloos te kunnen wonen, te werken, te ontspannen en te leven in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

In de afgelopen periode is de criminaliteit in het algemeen gedaald maar dat betekent niet dat daardoor het gevoel van veiligheid onder de burgers is afgenomen.

Veiligheid is niet alleen het aanpakken van de criminaliteit en het gedrag van individuen of groepen, maar ook hinderlijke of gevaarlijke verkeerssituaties aanpakken die in wat voor vorm dan ook de veiligheid van de burger op het spel zetten.

Dit wil de BVP o.a. bereiken door:

VERKEER:

 • Meer geld vrijmaken voor het onderhoud van de stad, de dorpen en de wijken zodat de leefbaarheid en het welzijn zo goed als mogelijk gewaarborgd blijft. Dat de verloedering van buurten voorkomen moet worden, en indien dat het geval is daar een vooruitgang in moet worden geboekt door aanpassing en onderhoud daarvan.
 • Meer rotondes in het straatbeeld realiseren en het terugdringen van rotondes naar één richting rotondes voor tweewielers. Er vinden te veel aanrijdingen tussen gemotoriseerd verkeer en tweewielers plaats zoals uit onderzoek is gebleken. In de Wegenverkeerswet staat dat twee richting rotondes voor tweewielers niet toegestaan is. Toch blijft de gemeente Den Bosch zich vasthouden aan deze inrichting met alle ernstige gevolgen van dien.
 • Meer controles in de 30 km zones en op de wegen die uitnodigen om te hard te rijden en de veiligheid in gevaar brengen.
 • De BVP wil een uitbreiding van veilige oversteekplaatsen en meer snelheid beperkende maatregelen daar waar nodig in gang zetten.
 • Een meldpunt opzetten voor verkeersgevaarlijke situaties en een samenwerking aangaan met o.a. rijschoolhouders en lokale beroepsvervoerders om verkeersonveilige situaties kenbaar en bespreekbaar te maken.
 • Een autoluwe binnenstad bevorderen.
 • De verkeerspiramides welke toegang tot de binnenstad bieden dienen permanent in werking gesteld te zijn.
 • Tot 11.00 uur in de ochtend kunnen auto’s en vrachtwagens de kern van de binnenstad bereiken (de directe straatjes rondom de markt en de markt). Het laden en lossen dient voor 11.00 uur in de ochtend te gebeuren. Het laden en lossen na 11.00 uur zou met elektrisch vervoer toegestaan kunnen worden.
 • De binnenstad gedeeltelijk tweewielervrij maken (scooters en fietsen). Geldt ook voor de parken en voornamelijk de kleine en smalle straatjes in de binnenstad en op de Bossche warenmarkt. De gemotoriseerde tweewielers mogen hier niet meer worden toegelaten, maar hier is nauwelijks controle op. Paal en perk te stellen aan de gedoogsituatie door direct gezag uit te voeren en waar nodig direct verbaliseren.
 • Een parkeerverbod voor fietsen die de veiligheid in gevaar brengen. In sommige straatjes van de Bossche binnenstad staan rijen dik fietsen geparkeerd. Hulpvoertuigen, zoals ambulance en brandweer hebben nauwelijks toegang om de straatjes bij calamiteiten of incidenten te kunnen bereiken. Dit begint een onhoudbare en niet te accepteren situatie te worden.

OVERLAST:

 • “Zero tolerance” beleid: Overlastplegers dienen direct opgepakt te worden. Geen overlast op straat, niet in de buurt, niet in de horeca.
 • Overlast van probleemgezinnen binnen een straat of wijk goed inzichtelijk te maken. Overlast door herrie, pesterijen, vuiligheid en agressief -of aanstootgevend gedrag zijn niet acceptabel en toelaatbaar.
 • Gebiedsverbod overlastgevers en monitoren van draaideurcriminelen.
 • De BVP wil een heldere en gerichte samenwerking tussen de verschillende buurt en bewonersplatforums. Sociaal media ondersteunen met de diverse buurt facebookpagina’s en samen de wijk veiliger en leefbaarder maken. De schakels van de platforums kennen de wijken. Hierdoor komen er kortere lijnen en kunnen veiligheidsproblemen sneller aangepakt worden.
 • Indien jongeren niet willen luisteren en ook justitiële sancties niet helpen, wil de BVP de ouders laten opdraaien voor overlast van het gedrag van hun kinderen. Schade zal op hen verhaald worden. Vande andere kant dienen ook de ouders hulp te krijgen daar waar nodig.
 • Naast de buurtagent ook aanspreekpunten organiseren waar men met problemen en overlast terecht kan.
 • De BVP wil geen nieuwe opvang van verslaafden in woonwijken maar geconcentreerde opvang buiten de wijken. Ook voor de reeds bestaande opvangcentra zoals het inloopschip dienen goede alternatieven gevonden te worden. De overlast binnen de buurt of straat is veel te groot. Een goed alternatief zou Coudewater kunnen zijn.
 • De BVP wil de intimidatie, discriminatie en bedreigingen van holebi’s en transgenders keihard aanpakken. Te vaak en te veel is er agressie ten opzichte van deze groepen mensen. Vooral Marokkaanse jongeren maken zich veelvuldig schuldig aan dit niet te accepteren gedrag.
 • Intimidatie en uitlokking zijn o.a. tijdens de stapavonden schering en inslag. Zelfs de politie moet vaak flink incasseren. Bodycams blijken een goed middel om later raddraaiers te identificeren. De geplande camera’s in de binnenstad, waar de ook de BVP voor heeft gestreden, gaan hopelijk goed en preventief werk leveren. Toch blijft verbale intimidatie een doorn in ons oog. Het meisje dat uit het niets tot hoer wordt gedoopt, of de oudere die voor het grofste wordt uitgescholden.
  Indien een BOA of politieagent dit constateert dan meteen actie ondernemen. Niet praten, maar preventief in hechtenis nemen!
 • Hiervoor hebben we meer blauw op straat en handhavers nodig. In plaats dat de gemeente ’s-Hertogenbosch onze BOA’ s verhuurd aan andere dorpen of steden dient het aantal BOA’ s juist uitgebreid te worden. De BVP pleit daarom voor extra BOA’ s en de inzet daarvan.
 • De BVP wil in de aankomende raadsperiode een wethouder op “veiligheid” leveren om een boost te geven aan de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Veiligheid valt normaal gesproken onder de supervisie van de burgemeester, maar in nieuwe tijden waarin de wereld toch qua veiligheid aan het veranderen is zien we een uitbreiding en verdeling van de portefeuille als noodzaak.

CRIMINALITEIT EN FRAUDE:

 • Geen werk hebben, een gemeentelijke uitkering en toch iedere dag feest en in een dikke Mercedes rijden? De BVP vindt dat op zijn minst opmerkelijk. De BVP wil een actievere controle op dit soort situaties. Het is echter moeilijk om het op te sporen, daarvoor pleiten wij voor een speciaal “anoniem” telefoonnummer waar burgers melding kunnen maken.
 • Ondermijnende criminaliteit is een groeiend fenomeen. Het betekent grofweg een vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. De zogenaamde vriend die je financieel uit de brand helpt door een wietplantage op zolder te beginnen. Resultaat, brand en het huis uit moeten. Meisjes die door loverboys gedwongen de prostitutie in te gaan. Hangtuig waartegen de buurt geen aangifte durft te doen.
  De portefeuillehouder (burgemeester) is belast met het tegengaan van ondermijning. De BVP wil graag dat de gemeente meer informatie verstrekt over de gevolgen van ondermijning en dat er vertrouwenspersonen binnen het gemeentelijk apparaat komen om samen met de gemeente en politie tot een oplossing te komen. Informatie via folders en informatieavonden.
 • Aanpak van criminaliteit is voor de BVP- topprioriteit. Gedogen is uit den boze. Het tuig moet van de straat, de drugdealers oppakken en de controle op synthetische drugs in het uitgaansleven moet aangescherpt worden.
 • De woningnood is erg hoog in onze stad. Wachttijden van acht jaar zijn geen uitzondering. Het komt regelmatig voor dat woningen door de huurder niet gebruikt worden en onderverhuurd worden. Dit zien wij als fraude en onacceptabel. Personen die een woning onderverhuren, een gemeentelijke uitkering ontvangen en vervolgens ergens luxe op een boot in een haventje te wonen dienen aangepakt te worden. De BVP wil graag dat er binnen het ambtelijk apparaat, bij meldingen van derden, onmiddellijk actie ondernomen wordt door o.a. een uitkeringstop in te stellen en over te gaan op een ontruiming van het huis.