Toekomst is continuïteit. Schulden terugbrengen daar waar mogelijk. Verantwoording terug leggen waar die thuis hoort. Mensen vrijheid geven en deze te laten ervaren.

Geen repressie maar belonen voor goed gedrag.

Acceptatie: leven en laten leven. Het omzien naar mensen; jongeren, ouderen en zwakkeren. Individualisering en niche terugbrengen in het grotere geheel. Mobiliteit en klimaat problematiek niet als het grote kwaad te beschouwen maar er slim mee om te gaan. Een toekomst van Den Bosch zo gaan inrichten voor onze kinderen zodat ze ook hier willen en blijven wonen, werken, leven en zich kunnen ontwikkelen.

Dit wil de BVP o.a. bereiken door:

  • Blijvend de dialoog op te zoeken om te innoveren, welzijn te bevorderen en zingeving centraal te stellen.
  • Plannen te ontwikkelen en participeren met eenieder die wil bijdragen. Individu, bedrijf, platform, groep mensen om de regio te verbeteren, slimmer in te richten, mee te veren met gedrag van de inwoners.
  • Den Bosch een ICT-agglomeraat te laten worden dat een substantieel onderdeel kan worden van ICT Brabant B.V. en deze exponentieel te ontwikkelen.
  • Kennisuitwisseling te bevorderen, omdat kennis delen wordt opgevolgd door vermenigvuldigen.
  • Mobiliteit en energie; de vraag en aanbod in overleg beter op elkaar aan te laten sluiten.