Sporten en bewegen is belangrijk, voor iedereen! Of het nu om een peuter of een senior gaat. De BVP wil dat sporten leeftijdsonafhankelijk is en voor iedereen mogelijk blijft.
Dit wil de BVP o.a. bereiken door:

  • Zwemlessen weer herinvoeren op de scholen. Het schoolzwemmen is voor ons een belangrijk punt. Zeker omdat we in een waterrijke omgeving leven. Wij vinden het zeer vreemd dat ooit het schoolzwemmen is afgeschaft.
  • M-side FC Den Bosch terug naar de harde kern brengen. De M-side is gesloten omdat het er onveilig was. De BVP vraagt de bouwkundige rapporten op en wil een second opinion. Er is naar onze mening te snel gehandeld en er lijkt geen weg terug. De BVP zal voor het terugkeren van de M-side zich hard maken.
  • Spoed maken met de afspraak uit het coalitieakkoord voor het bouwen van een nieuw Zwembad in West.
  • Noodlijdende sportclubs meer aandacht en steun bieden.
  • Verouderde sportcomplexen daar waar nodig SPOEDIG renoveren omdat het noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld veiligheid.
  • Badmeesters inzetten bij de openluchtzwembaden, zoals bijvoorbeeld bij de Zuider- en Oosterplas. Veiligheid voor alles!
  • Verenigingen welke last hebben van vandalisme of criminaliteit ondersteunen door oplossende maatregelen te treffen, ook al zou dit de gemeente geld gaan kosten.
  • Een snelle oplossing in de kunstgrasvelden-problematiek. Duidelijkheid naar de sportverenigingen en duidelijkheid over de schadelijke gevolgen van het rubbergranulaat in de velden.
  • Agressie en verbaal gedrag onder de leden van bepaalde clubs afkeuren en aanpakken.