Kwaliteit van onderwijs en de steun van de jeugd daarin is van essentieel belang. Ieder kind verdient passend onderwijs. Jong geleerd is oud gedaan. Onderwijs en opvoeding gaan in de beleving van de BVP samen. Daarom is het van belang dat onderwijs goed aansluit bij de opvoeding van de ouders.
De jeugd heeft de toekomst. Maar wat doen we als gemeente voor onze jeugd? Te weinig in onze ogen.

 

Dit wil de BVP o.a. bereiken door:

  • Goede en schone schoolhuisvesting te blijven garanderen.
  • Goed onderwijs te blijven bieden en zo nodig financiĆ«le ondersteuning te bieden aan onderwijsinstellingen en leerlingen.
  • Meldpunt voor pesten opzetten.
  • Schoolzwemmen herinvoeren.
  • Leerkrachten meer trainen op vroegtijdige signalering bij problemen thuis of op school.
  • De jeugd actiever betrekken en mee laten denken bij het organiseren van evenementen.
  • Het stimuleren van het opzetten van een (politieke) jeugdraad voor jeugdigen -en vroeg volwassenenĀ die politieke interesses hebben.