Vandaag de dag dienen we samen te leven met verschillende culturen en nationaliteiten. Dat kan onderlinge spanningen en problemen opleveren. Met name door de manier waarop de overheid, en dus ook onze gemeente, omgaan met verschillende prioriteiten. Indien volgens de politici iedereen gelijk behandeld moet worden dan moeten we dat ook zeker doen. Daar staat ook de BVP voor. Echter merken en constateren we regelmatig een ongelijkheid daarin.
Statushouders worden op de woningmarkt voorgetrokken en krijgen onmiddellijk een huis en inrichting. En dat terwijl Den Haag de plaatselijke politiek niet dwingt op voorrang. De BVP gelooft niet in zweverige liedjes en het maken van biologische cake voor statushouders. Wij geloven in gelijkheid en dwingen die dan ook af!

Dit wil de BVP o.a. bereiken door:

 • Statushouders hebben nu voorrang op de woningmarkt maar wij vinden dat ze hun beurt dienen af te wachten. De BVP zal hier een dikke vinger aan de pols houden. Geen voorrang voor statushouders op woningen of welke andere zaken dan ook!
 • De BVP is de afgelopen periode de enige partij geweest die actie heeft gevoerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij landgoed “Coudewater”. Hiervoor is zelfs een referendumverzoek ingediend dat door ALLE andere politieke partijen in de gemeenteraad van tafel werd geveegd!! De BVP vecht al ruim drie jaar alléén tegen de komst van een AZC in onze gemeente en zal dat de komende raadsperiode ook blijven doen!
 • Hij of zij die de Nederlandse taal niet leert of wil leren, en dus slecht ingeburgerd is, heeft geen recht op een gemeentelijke uitkering.
 • Aan personen met gezicht bedekkende kleding, die hierdoor niet in staat zijn een baan te vinden, worden uitgesloten van een gemeentelijke uitkering.
 • De huisvesting van “uitgeprocedeerde” asielzoekers en de daarbij behorende kosten van honderdduizenden euro’s, wordt onmiddellijk stopgezet. De uitgeprocedeerde asielzoekers dienen, zoals Den Haag dat voorschrijft, ondergebracht te worden in een vrijheid beperkte locatie (VBL). Politiek Den Haag is verantwoordelijk voor deze mensen, niet Den Bosch! Geen bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
 • We stoppen onmiddellijk met subsidies en dienstverleningen aan die partijen die integratie belemmeren of haat prediken.
 • Voor groot feestelijke activiteiten dient een vergunning aangevraagd te worden. Of het nu voor een Oktoberfeest, een Kerstfeest of Suikerfeest is, iedereen is in Den Bosch gelijk en valt onder dezelfde regels.
 • Het opdringen van geloofsovertuiging, of het promoten daarvan op lagere scholen moet onmiddellijk stoppen. Een christelijk kind hoeft niet de Koran te lezen en een islamitisch kind hoeft de Bijbel niet te lezen. Op een openbare school worden jarige kindjes niet gedwongen om halal te trakteren (gebeurt wel!). Het getuigt van aardigheid en meedenken als de ouders eraan meedoen, maar het mag geen verplichting zijn.
 • De personen die voorkomen in de kaartenbakken van werkelozen binnen onze gemeente dienen voorrang te krijgen op de arbeidersmarkt ten opzichte van Polen, Bulgaren en andere Oostblokkers.
 • Bij statushouders of vluchtelingen die op vakantie gaan naar eigen land, moet de uitkering per onmiddellijk worden ingetrokken. Indien het land veilig is om op vakantie te gaan dan ook voor een definitieve veilige terugkeer.
 • Het slachten van consumptiedieren dient te gebeuren in een daarvoor bestemde slagerij, waarbij alle hygiëne maatregelen zijn getroffen. Het zelf slachten op balkon of bijvoorbeeld achtertuin is niet bespreekbaar. Het is bij wet verboden, maar het gebeurt nog steeds! Hiervoor moeten zware sancties worden ingesteld.
 • Er dient een meldpunt radicalisering in Den Bosch te komen.