De BVP wil geld uitgeven als het er ook daadwerkelijk is. Het huishoudboekje en de begroting van de gemeente is redelijk op orde. Toch zien we vaak dat er gegraaid wordt uit “bepaalde potjes” om elitaire zaken geregeld te krijgen. Wij zitten liever in een goede reserve om noodzakelijke problemen goed op te kunnen vangen. Vergeet niet dat de gelden afkomstig zijn van de belastingbetaler.

Dit wil de BVP o.a. bereiken door:

  • Een bouwstop van nutteloze en niet dringende projecten zoals een nieuw Theater aan de Parade.
  • Eerst hoge prioriteiten aanpakken en daarna pas kijken hoe we de uitstraling van de stad verder kunnen uitwerken.
  • Eerst zorgen voor een goede onderbouwing van de beoogde financiën voor de start van een project en de voortgang en afspraken blijvend monitoren. Niet achteraf aankomen met onvoorziene kosten en mislukkingen zoals bij het project “Bartenbrug”.
  • Deskundige en goede beoordeling van de toewijzing en besteding van de WMO gelden, goede uitvoering van de Participatiewet (jonge gehandicapten en minder validen). Keukentafelgesprekken monitoren. Kwaliteit van hulp blijvend garanderen.
  • Salarissen en vergoedingen van wethouders en raadsleden gedurende de gehele raadsperiode niet verhogen en indexeren.
  • Te allen tijde subsidies tegen het licht houden. Geen nut of noodzaak? Dan de kraan dicht!