Natuurlijk moeten we goed en zorgvuldig omgaan met ons milieu. Het is de bedoeling dat we in 2050 klimaatneutraal worden. Dan hebben we de zogenaamde “nul op de meter” bereikt. De gemeente schoon en voorbereid achterlaten voor onze (toekomstige) kinderen en kleinkinderen. De BVP wil graag alle initiatieven van burgers ondersteunen, maar we willen niet doordraaien. We moeten geen “Ecorexia” krijgen. Natuurlijk moeten we energie beperkende maatregelen ondersteunen of zelfs financieren, maar we moeten ook denken aan ons landschap. We zijn fel tegen horizonvervuiling. Daarom vechten we als een Don Quichot tegen windmolens!

Dit wil de BVP o.a. bereiken door:

  • Geen windmolens in onze gemeente, maar windmolens op het Noordzeepark. Het rendement is hoger en we hebben geen last van verschrikkelijke nadelige gezondheidsgevolgen voor omwonenden. De Sint Jan en het Provinciehuis blijven de horizon bepalen, in plaats van de oerlelijke windmolens!
  • Stimuleren van zonnepanelen op bedrijfsdaken, particuliere- en huurwoningen.
  • De schadelijke uitstoot van uitlaatgassen van vrachtwagens terugdringen door het bevoorraden van de binnenstad toe te staan tot 11 uur in de ochtend. Daarna eventueel bevoorraden door middel van elektrische karren welke aangestuurd worden vanuit één centraal punt.
  • Meer openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s genereren.
  • Nog beter inzetten op verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Goede voorbeelden doen volgen. Hierin willen we minimaal inzetten op energielabel A.
  • Door een duurzaamheidsplatform op te richten waarin burgers gehoord worden om bijvoorbeeld innovatieve oplossingen bespreekbaar te maken.
  • De gemeentelijke website zodanig inrichten middels een digitaal informatiepunt, waarin duidelijk beschreven staat hoe de burger subsidies kan aanvragen voor het nemen van energie beperkende maatregelen.
  • Het actief tegengaan en zo snel mogelijk verwijderen van illegaal aangebrachte graffiti.
  • Het blijven stimuleren van initiatieven zoals: Nederland Schoon.