Cultuur is in de ogen van ieder mens een ander begrip. Cultuur is in de ogen van de BVP geen oerlelijke kunstwerken die tegen torenhoge subsidies geplaatst worden. Culturele en elitaire evenementen dienen volgens de BVP op eigen benen te staan. Zodra het culturele of elitaire evenement niet levensvatbaar is, dan is het dat ook niet met een zak gesubsidieerd geld. Is de BVP dan een cultuurbarbaar? Nee natuurlijk niet, maar nutteloze en ondoordachte evenementen, kunstwerken en ongepaste en ongewenste cultuur-initiatieven mogen wat ons betreft wegblijven. Onduidelijke culturele instellingen die jaarlijks tonnen subsidie krijgen blijven we hard aanpakken. De helft van de ruim 9 ton van de Verkadefabriek hebben we reeds gerealiseerd. Maar we zijn nog niet tevreden. Als een gesubsidieerde instelling, welke dan ook, een concurrent wordt voor de plaatselijke hardwerkende ondernemer, dan gaat de rem erop. Hoe dan ook, vroeg of laat!

Dit wil de BVP o.a. bereiken door:

  • Te allen tijde te kijken naar het nut en de noodzaak. Niet noodzakelijk voor de doorsnee burger, geen subsidie. Ook niet aan elitaire vriendjes!
  • Afschaffen van torenhoge subsidies zoals Festival Boulevard, Bosch Parade e.d. waar jaarlijks tonnen heen gaan en bestuurders vorstelijke salarissen innen.
  • Zeer grote transparantie te eisen van verstrekte subsidiegelden. Waar is het aan uitgegeven?
  • Meer regels verbinden aan subsidie, wat mag er wel en niet met het geld.
  • Culturele gesubsidieerde instellingen tegen het licht blijven houden en steeds transparantie blijven eisen. Naar de algemene omzet kijken of er nog wel een subsidiebehoefte is. Kan de culturele instelling een eigen broek ophouden dan is subsidie niet meer noodzakelijk en stopt!
  • Geen nieuw Theater aan de Parade. De kosten zullen de 80 miljoen overstijgen. Gekkenwerk in een tijd waar de theaterbezoeken flink dalend zijn en we iedere euro nog steeds moeten omdraaien. Een stad als Den Bosch heeft behoefte aan een theater, maar dan wel een theater dat gerenoveerd en opgeknapt is.