• Hondenbelasting afschaffen:
 • Versterken van het Bosch Ouderenfonds:
 • Tweerichtingsrotondes voor fietsers en scooters zijn gevaarlijk en daarom terug naar eenrichtingsrotondes:
 • Windmolens niet toestaan in onze gemeente maar op zee plaatsen:
 • Dierenwelzijn verbeteren:
 • AZC alleen als de burger hiermee akkoord gaat:
 • Wachtlijsten van 7 jaar wachten op een huurwoning terugdringen:
 • Statushouders hebben geen voorrang op de woningmarkt:
 • Meer sociale woningbouw in en buiten de bebouwde kom:
 • Huur- en starterswoningen bouwen¬†die betaalbaar zijn:
 • Theater aan de Parade renoveren:
 • Oprichting Stadsbank van Lening:
 • Meer inzet van handhavers tegen straattuig:
 • Subsidies toekennen en verlenen alleen bij¬† nut en noodzaak:
 • Veiligheid en het gevoel van veiligheid vergroten in de wijken en dorpen:
 • Armoede tegengaan en voorkomen:
 • Financieel ondersteunen van ondernemers die onder water staan:
 • Acceptatie en stoppen van agressie van en tegen holebi’s:
 • Geen scheiding van ouderen bij plaatsen in zorginstelling:
 • Mantelzorgers vrijstellen van sollicitatieplicht.