BELANGRIJKE KEIHARDE STANDPUNTEN:

Hondenbelasting afschaffen: Versterken van het Bosch Ouderenfonds: Tweerichtingsrotondes voor fietsers en scooters zijn gevaarlijk en daarom terug naar eenrichtingsrotondes: Windmolens niet toestaan in onze gemeente maar op zee plaatsen: Dierenwelzijn verbeteren: AZC alleen als de burger hiermee akkoord gaat: Wachtlijsten van 7 jaar wachten op een huurwoning terugdringen: Statushouders hebben geen voorrang op de woningmarkt:…

Details

VERKIEZINGSINFORMATIE

DE VERKIEZINGEN VOOR DE GEMEENTERAAD ’S-HERTOGENBOSCH De gemeente ’s-Hertogenbosch moet “geregeerd” worden. Dit regeren gebeurt door het gemeentebestuur. Nederland is een democratie. Dat wil zeggen dat de mensen zelf mogen beslissen wie er regeert en hoe er wordt geregeerd. Het tegenovergestelde van een democratie is een dictatuur. In een dictatuur regeert een dictator, die niet…

Details

VEILIGHEID

Het gevoel en de beleving van veiligheid is voor iedereen verschillend. De een denkt bij veiligheid welke risico’ s kan ik lopen en de ander denkt bijvoorbeeld wat is de kans om mogelijk slachtoffer te worden. Het is sowieso belangrijk om fijn en zorgeloos te kunnen wonen, te werken, te ontspannen en te leven in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. In de…

Details

INTEGRATIE

Vandaag de dag dienen we samen te leven met verschillende culturen en nationaliteiten. Dat kan onderlinge spanningen en problemen opleveren. Met name door de manier waarop de overheid, en dus ook onze gemeente, omgaan met verschillende prioriteiten. Indien volgens de politici iedereen gelijk behandeld moet worden dan moeten we dat ook zeker doen. Daar staat ook…

Details

ZORG EN SOCIAAL

Opkomen voor iedereen die afhankelijk is van zorg in Den Bosch en ervoor te zorgen dat er volledig voldaan wordt aan hun zorgbehoefte. Dit wil de BVP o.a. bereiken door: Tegengaan van eenzaamheid en activiteiten stimuleren voor iedereen, dus jongeren en ouderen om deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Dat doen we al middels de…

Details

JEUGD EN ONDERWIJS

Kwaliteit van onderwijs en de steun van de jeugd daarin is van essentieel belang. Ieder kind verdient passend onderwijs. Jong geleerd is oud gedaan. Onderwijs en opvoeding gaan in de beleving van de BVP samen. Daarom is het van belang dat onderwijs goed aansluit bij de opvoeding van de ouders. De jeugd heeft de toekomst.…

Details

WERK EN BANEN

Werken is niet alleen om geld te verdienen. Met werken creëer je ook sociale contacten. Je telt mee in de maatschappij. Het valt niet altijd mee om de geschikte baan te vinden. Het kan zijn dat deze er gewoonweg niet is, of dat je last hebt van arbeidsdiscriminatie. Dit kan komen door je achternaam, je…

Details

WONEN

Het is heerlijk om in Den Bosch te wonen. Tenminste als je een dak of passend dak boven je hoofd hebt. Zoveel mensen zoveel wensen. In onze ogen staat prioriteit van wonen voorop. Het is van belang, ook al is de gemeente geen verhuurmakelaar of woningbedrijf, dat we de wachttijden van de woningmarkt weten terug…

Details

SPORT

Sporten en bewegen is belangrijk, voor iedereen! Of het nu om een peuter of een senior gaat. De BVP wil dat sporten leeftijdsonafhankelijk is en voor iedereen mogelijk blijft. Dit wil de BVP o.a. bereiken door: Zwemlessen weer herinvoeren op de scholen. Het schoolzwemmen is voor ons een belangrijk punt. Zeker omdat we in een…

Details

CULTUUR

Cultuur is in de ogen van ieder mens een ander begrip. Cultuur is in de ogen van de BVP geen oerlelijke kunstwerken die tegen torenhoge subsidies geplaatst worden. Culturele en elitaire evenementen dienen volgens de BVP op eigen benen te staan. Zodra het culturele of elitaire evenement niet levensvatbaar is, dan is het dat ook…

Details