BELANGRIJKE KEIHARDE STANDPUNTEN:

Hondenbelasting afschaffen: Versterken van het Bosch Ouderenfonds: Tweerichtingsrotondes voor fietsers en scooters zijn gevaarlijk en daarom terug naar eenrichtingsrotondes: Windmolens niet toestaan in onze gemeente maar op zee plaatsen: Dierenwelzijn verbeteren: AZC alleen als de burger hiermee akkoord gaat: Wachtlijsten van 7 jaar wachten op een huurwoning terugdringen: Statushouders hebben geen voorrang op de woningmarkt:…