VERKIEZINGSINFORMATIE

DE VERKIEZINGEN VOOR DE GEMEENTERAAD ’S-HERTOGENBOSCH De gemeente ’s-Hertogenbosch moet “geregeerd” worden. Dit regeren gebeurt door het gemeentebestuur. Nederland is een democratie. Dat wil zeggen dat de mensen zelf mogen beslissen wie er regeert en hoe er wordt geregeerd. Het tegenovergestelde van een democratie is een dictatuur. In een dictatuur regeert een dictator, die niet…